PAULA QUIROGA

[GAL]

Directora de Fotografía e Xornalista.

Dirixiu o seu primeiro documental, ‘Outra Coruña Posible’ en 2019. Recentemente elaborou o seu proxecto multimedia ‘Raíces Doces’ (Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro). Dirixiu a serie ‘Conseguiremos’ en colaboración coa RAG e a USC para promover o uso do galego entre a mocidade (Premio Clúster Audiovisual Galego 2020). En 2021 obtén o máster en Dirección de Fotografía na ESCAC (Escola Superior de Cinema e Audiosuais de Cataluña).

Actualmente traballa na dirección de fotografía de proxectos audiovisuais documentais e de ficción.

[ES]

Directora de Fotografía y Periodista.

Dirigió su primer documental, ‘Outra Coruña Posible’ en 2019. Recientemente elaboró su proyecto multimedia ‘Raíces Doces’ (Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro). Dirigió la serie ‘Conseguiremos’ en colaboración con la RAG y la USC para promover el uso del gallego entre la juventud (Premio Clúster Audiovisual Galego 2020). En 2021 obtiene el máster en Dirección de Fotografía en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña).

Actualmente trabaja en la dirección de fotografía de proyectos audiovisuales documentales y de ficción.