SARA GARCÍA

[GAL]

Xestora cultural e comunicadora. A súa traxectoria profesional vinculouse nun primeiro momento á divulgación e a crítica cultural en diferentes medios de comunicación. Posteriormente adentrouse no sector das industrias creativas como xestora cultural autónoma, levándoa a colaborar con iniciativas moi diversas, como coa axencia e festival WOS, coa produtora Tarabela Creativa ou coa asociación cultural Tecedeira, organizadora das Xornadas Etnográficas da Mariña.

[ES]

Gestora cultural y comunicadora. Su trayectoria profesional se vinculó en un primer momento a la divulgación y la crítica cultural en diferentes medios de comunicación. Posteriormente se adentró en el sector de las industrias creativas como gestora cultural autónoma, lo que la llevó a colaborar con iniciativas muy diversas, como con la agencia y festival WOS, con la productora Tarabela Creativa o con la asociación cultural Tecedeira, organizadora de las Xornadas Etnográficas da Mariña.