VANESSA CASTELEIRO

[GAL]

Fotoxornalista e fotógrafa documental. Comeza a súa traxectoria no 2006 e publica diariamente en prensa galega. As mulleres, a industria, os temas sociais, son temas recorrentes no seu traballo máis persoal. Apostar por unha información máis xusta é unha das súas motivacións. Recoñecida coa Medalla de prata nos “Premios ÑH6, Lo mejor del periodismo España y Portugal” pola súa reportaxe “Unha ollada crítica”.

[ES]

Fotoperiodista y fotógrafa documental. Comienza su trayectoria en el 2006 y publica diariamente en prensa gallega. Las mujeres, la industria, los temas sociales, son temas recurrentes en su trabajo más personal. Apostar por una información más justa es una de sus motivaciones. Reconocida con la Medalla de plata en los “Premios ÑH6, Lo mejor del periodismo España y Portugal” por su reportaje “Una mirada crítica”.